Strona główna

Akcje ratownicze

Aktualności

Bezpieczeństwo

Dyplomy, życzenia

E-learning

Galeria filmów

Galeria zdjęć

Historia

JRG

Komenda

Kontakt

KSRG

Ognisty Ratownik

OTWP

Prewencja

Przetargi

Przydatne pliki

PSK

SI SMS

Szkolenia OSP

Uwaga czad

OTWPMateriały szkoleniowe na OTWP

Materiały szkoleniowe plik
Materiał pomocniczy OTWP - KP PSP w Chrzanowie
Testy eliminacji powiatowych OTWP 2014

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Od wielu lat jest bardzo popularny wśród młodzieży powiatu chrzanowskiego. Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem OTWP jest zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy:
- Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- Zarządów Oddziałów Związku OSP PR,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkich FOŚiGW,
- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
- Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
- instytucji ubezpieczeniowych,
- innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji.


Uczestnicy OTWP

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,

III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

ARCHIWUM - OTWP