Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Chrzanowie

strona główna

komenda

jednostka

aktualności

akcje

galeria

statystyki

historia

archiwum

OTWP

OSP

podziękowania,
życzenia

przetargi
składniki majątku

kontakt

linki

 


 

INFORMACJE DLA DRUHÓW OSP - Wiadomości

 

Wzory zaświadczenia i skierowania na badania lekarskie dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Skierowanie - plik, Zaświadczenie - plik


KP PSP w Chrzanowie informuje, że w siedzibie tut. Komendy można odbierać zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego OSP cz. 1 i 2 (szkolenie było realizowane od 30.11.2009 – 22.02.2010). Szczegóły odbioru zaświadczeń można uzyskać u kpt. Wojciech Rapka – tel. 32 627 89 29.


JEDNOSTKI OCHRONY P.POŻ. i OCHOTNICZE STRAŻ POŻARNE W POWIECIE
Na terenie powiatu działa 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 14 OSP należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 1 jednostka Zakładowej Staży Pożarnej (Rafinerii Trzebinia), 1 Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna (ZG Trzebionka) - plik. Ilość czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie chrzanowskim wynosi 985, w tym 475 czynnych i biorących udział w akcjach strażaków z jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego zrzeszone są w Oddziale Powiatowym Związku OSP, którego Zarząd swoją siedzibę ma w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.


SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Materiały na szkolenie podstawowe OSP cz. 1 - plik

Materiały na szkolenie podstawowe OSP cz. 2 - plik


SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dowódców OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

 • zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,

 • świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,

 • co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Materiały na szkolenie dowódców OSP - plik


SZKOLENIE KIEROWCÓW-KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

 • prawo jazdy wymaganej kategorii.

Materiały na szkolenie kierowców - konserwatorów OSP - plik


SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • wykształcenie co najmniej średnie.

Materiały na szkolenie naczelników OSP - plik


SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie na szkolenie przez właściwy organ gminy,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • wiek od 25 do 55 lat,

 • wykształcenie minimum średnie (w uzasadnionych warunkach zasadnicze),

 • obowiązkowa przynależność do ochotniczej straży pożarnej z członkostwem czynnym,

 • aktualne badanie lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia dowódców OSP.

Materiały na szkolenie komendantów gminnych OSP - plik


SZKOLENIE DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Materiały na szkolenie z zakresu rat. technicznego - plik


SZKOLENIE DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienie równorzędnych wymagań.

Materiały na szkolenie z zakresu rat. powodziowego - plik


SKIEROWANIE NA SZKOLENIE
Karta skierowania na szkolenie - plik


PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

1. System szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych - plik
2. Zmiany w systemie szkolenia OSP - plik
3. Szczegółowe warunki BHP - plik

4. Wykaz aktów prawnych dot. OSP - plik
5. Ceremoniał OSP - plik
6. Umundurowanie OSP - plik
7. Uchwała JOT - plik
8. Wyposażenie ratowników JOT plik
9. Regulamin zawodów OSP - plik
10. Regulamin zawodów OSP wg. CTiF - plik
11. Regulamin zawodów MDP wg. CTiF - plik
12. Regulamin OTWP - plik
13.
Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej - plik, załącznik do Zarządzenia nr 8 - plik
14. Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego PSP w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG - plik

15. Druki KDR - plik

16. Dokumentacja na szkolenie OSP - plik

17. Karta skierowania na szkolenie - plik

18. Skierowanie na badania lekarskie - plik

19. Zaświadczenie lekarskie - plik


AKTUALNE SZKOLENIA DLA DRUHÓW OSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
 32-500 Chrzanów, ul. Ks. Skorupki 3
email:
kppspchrzanow@straz.krakow.pl
tel. 0-32 623 30 81, fax. 0-32 627 89 21

 opiekun strony: Piotr Pawelczyk & Wojciech Rapka

Copyright © 2006 KP PSP Chrzanów