W dniu 03.02.2018 r. o godzinie 13:30 otrzymano zgłoszenie o wykolejeniu się cysterny na bocznicy kolejowej w Trzebini.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wykolejenie się cystern kolejowych z dwóch niezależnych składów. Jedna cysterna wypełniona 60 tys. litrów surowej ropy naftowej leżała na boku, a dwie puste cysterny z drugiego składu stały na kołach. Nie doszło do rozszczelnienia cystern. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia poprzez podanie dwóch prądów piany ciężkiej wokół przewróconej cysterny. Zawartość wykolejonej cysterny przepompowano do cystern zastępczych, a następnie postawiono ją na tory przy pomocy specjalistycznego dźwigu.

W działaniach brało udział 6 zastepów PSP i 4 zastepy ZSP.